Fleirtalskoalisjonen ønskjer gjennomgang av kommunale selskap

foto