Rekordmange førespurnader frå barn med eteforstyrringar