Sjøfartsdirektoratet skal greie ut behovet for obligatorisk småbåtregister

foto