– Folk skal kjenne seg trygge på at dei får hjelp når dei treng det