Krevjande situasjon for dei lokale bryggeria

foto