Kjempar for framhald av Oslo-ruta i statleg innkjøpsordning

foto