Brev til fylkeskommunen: Innstilte ferjeavgangar skaper ekstra trøbbel for espeværingar