– Du må læra å leva med at du ikkje skal bli så gammal

foto