Plottar seg inn mot anleggsstart over nyttår på fiskerihamna