Inviterer til folkefest med rullatorløp for å feira frivilligåret