Fylket fekk inn 130 søknadar om utsiktsrydding i haust