— Me har heile tida arbeida for å utvikle heile Bømlo