Kommunen kjøper kraftaksjar: — Me trur det er ei god og viktig investering for framtida