Melder om sterke vindkast: Lurt å sikra lause gjenstandar