Professor åtvarar mot auka prisar som følgje av straumhjelp til bedriftene

foto