Minimumsnivå for flytilbodet i Noreg blir forlengt