Verdiar og verdiskaping – det sentrale for oss i KrF

foto