Vegprosjekt på Vestlandet: Kan gjere store CO2-kutt