Stor auke av minoritetsspråklege barnehagebarn i Bømlo