Går frå å skrive bok om Nattmannen til å spele Nattmannen

foto