Gir seg som administrerande direktør i Helse Fonna

foto