Norske skip blir ramma av sanksjonane mot Russland