Bømlaselskap er med på å skapa nullutsleppsturisme i Åkrafjorden