Meld ifrå: — Dette er rett og slett dyrplageri

foto