Så mange flyktningar er planlagt å komme til sommaren

foto