Produksjonen av laks blir auka med 27.000 tonn

foto