Kraftlaget ser svært alvorleg på arbeidsulukka som skjedde måndag føremiddag

foto