Meiner strakstiltak må innførast ved Hopasletta langs Giljevegen