Solberg: – Viktig å stå imot press frå oljelobbyen