Regjeringa overstyrte FHI og stramma inn for Sverige-reiser

foto