Sinne i industrien mot null-linja til NHO: Vi står klare til å streike

foto