Ber Stortinget utsetja avgift på lakseoppdrett

foto