Bømlo vidaregåande ikkje tatt ut til streik enno

foto