Ynskjer meir stabil og føreseieleg havbrukspolitikk