Mykje lått og løye på barneskulane dei siste vekene