Meiner det er på høg tid at regjeringa kjem på banen for gründerar og oppstartsbedrifter