Khaled, Hanna og Mohammad har lært om val og demokrati

foto