Dårlegare bussruter skapar frustrasjon på folkehøgskulen