Bergen byråd har vedteke å avvikle mangeårig ferietilbod på Bømlo folkehøgskule