Auke blant elevar som oppgir at dei blir mobba: – Svært urovekkjande, seier kunnskapsministeren