Bømlo kommune får inn etterlengta ekstrapengar frå Havbruksfondet