Kyrkjepolitiske lister klarer ikkje å få med innvandrarar

foto