Regjeringa prioriterer billegare ferjer framfor snøggbåten til Espevær

foto