Lovar betre mobildekning på Rubbestadneset: - vil merkast umiddelbart