— Det er ganske mange som får kreft, men det er mange som overlever også

foto