Samla omsetnad i maritim næring hadde nedgang på 1,6 prosent i 2020

foto