foto
Full sving: Dansegruppa nektar å bukke under for korona, og tek heller gode forholdsreglar slik at dei kan fortsetja med dans. Foto: Carina Wangensten

Svinga seg i valsen med munnbind og ein meters avstand

Den muntre dansegruppa på Moster var ikkje klar til å gje seg då covid-19 braut ut over landet. Med litt kreativitet kan alle dei 30 dansarane framleis svinge på beina.