Sjåførmangel og færre utanlandske vogntog aukar prisane og kan gi problem med fisketransporten