Hjartet i industriklynga i Rubbestadneset feira 10-års jubileum