Straumen i sør over ti gonger dyrare enn i Nord-Noreg